Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt

Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt

Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt

Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt

Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt

Giá: Liên hệ

Gỏi củ hủ dừa tôm thịt là một món ăn truyền thống phổ biến của người Việt Nam