Gà Hấp Lá Chúc

Gà Hấp Lá Chúc

Gà Hấp Lá Chúc

Gà Hấp Lá Chúc

Gà Hấp Lá Chúc

Giá: Liên hệ

Món gà hấp lá chúc là một món ăn truyền thống của người Việt Nam, có nguồn gốc từ miền Bắc