Chẳng dừng chiên nước mắm - Vạn Phát

Chẳng dừng chiên nước mắm - Vạn Phát

Chẳng dừng chiên nước mắm - Vạn Phát

Chẳng dừng chiên nước mắm

CHẲNG DỪNG CHIÊN NƯỚC MẮM

Giá: Liên hệ

Chẳng dừng còn gọi là nạc dây, đây là loại hàng hiếm ít khi bán tại chợ. Chẳng dừng ngon ở chỗ bên ngoài mềm, bên trong giòn sừn sựt như gân. Mỗi con heo khi pha lóc chỉ thu được 2 miếng nạc dây tầm 200gr nên chẳng dừng chiên nước...