Cá Lóc Cồn Khương

Cá Lóc Cồn Khương

Cá Lóc Cồn Khương

Cá Lóc Cồn Khương

Cá Lóc Cồn Khương

Giá: Liên hệ

Cá lóc cồn Khương là một món ăn đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.