MÓN NGHÊU

Giờ mở cửa:

Đặt bàn
 XÀO LÁ QUẾ

XÀO LÁ QUẾ

80.000đ

 HẤP GỪNG

HẤP GỪNG

80.000đ

 HẤP THÁI

HẤP THÁI

80.000đ

BÀO NGƯ VÀ GÂN NAI XÀO ĐÔNG CÔ

BÀO NGƯ VÀ GÂN NAI XÀO ĐÔNG CÔ

Liên hệ