MÓN ẾCH

Giờ mở cửa:

Đặt bàn
 ẾCH XÀO LẮN

ẾCH XÀO LẮN

145.000đ

XÀO RAU RĂM

XÀO RAU RĂM

115.000đ

XÀO SẢ ỚT

XÀO SẢ ỚT

115.000đ

NƯỚNG MUỐI ỚT

NƯỚNG MUỐI ỚT

115.000đ

XÀO BÚN,NẤM

XÀO BÚN,NẤM

115.000đ

 CHIÊN BƠ

CHIÊN BƠ

115.000đ

 NÚP LÙM

NÚP LÙM

115.000đ