BÚN, HỦ TIẾU, MÌ

Giờ mở cửa:

Đặt bàn
MIẾN XÀO ẾCH

MIẾN XÀO ẾCH

Liên hệ

MÌ XÀO THẬP CẨM

MÌ XÀO THẬP CẨM

175.000đ

MÌ XÀO HẢI SẢN

MÌ XÀO HẢI SẢN

175.000đ

MÌ XÀO BÒ

MÌ XÀO BÒ

175.000đ

MÌ XÀO RAU ( CHAY )

MÌ XÀO RAU ( CHAY )

75.000đ

MIẾN XÀO HẢI SẢN

MIẾN XÀO HẢI SẢN

175.000đ

MIẾN XÀO RAU ( CHAY )

MIẾN XÀO RAU ( CHAY )

75.000đ

HỦ TIẾU HẢI SẢN

HỦ TIẾU HẢI SẢN

Liên hệ

BÚN CHẢ ỐC

BÚN CHẢ ỐC

Liên hệ