Cháo bồ câu - Vạn Phát

Cháo bồ câu - Vạn Phát

Cháo bồ câu - Vạn Phát

Cháo bồ câu

Cháo bồ câu

Giá: Liên hệ

Dưới góc nhìn của Hải Thượng Lãn Ông, cháo là món ăn “lành tính” nó còn khẳng định được vai trò của mình trong việc bảo vệ sức khỏe con người. Cháo có thể kết hợp với rất nhiều nguyên liệu,đặc biệt khi sử dụng bồ câu làm...